پرسش: آيا کاری هست که بدون کمک گرفتن از شخص ديگری خود ما بتوانيم انجام بدهيم؟


پاس: ساده ترين توصيه‌ها برای جلوگيری و رفع تمامی اختلالات جنسی که ريشه‌های پزشکی ندارند، اين است که هميشه احساسات طرف مقابل را در نظر بگيريد. از مواد لغزنده کننده به مقدار کافی استفاده کنيد. با توجه کافی به پيش نوازی و پس نوازی رابطه جنسی تان را به مراسم عشق ورزی تبديل کنيد و رابطه را خيلی آهسته آهسته پيش ببريد. رعايت اين موارد، استرس را که دليل اصلی ايجاد اکثر اختلالات جنسی بخصوص برای خانم‌ها است از ميان می برد. به خصوص در مورد درد در هنگام دخول و کاهش ميل جنسی رعايت اين نکات می توانند کارگشا باشند.

Share