صفحهٔ فارسی من در فیسبوک: دانستنیهای لازم در مورد روابط زوج‌ها و مهارت‌های زندگی‌

صفحهٔ رسمی‌ دکتر سارا ناصرزاده
“منبعی موثق، بدون پوشش و لفافه با رعایت حساسیتهای فرهنگی‌”
“این صفحه هیچ گرایش مذهبی، انتفاعی یا سیاسی ندارد و تنها هدف آن آموزش هموطنان عزیز و دیگر فارسی زبانان در سرتاسر جهان می باشد.”
دانستنیهای لازم در مورد روابط زوج‌ها و مهارت‌های زندگی‌
Visit my Farsi page on Facebook.

facebook farsi 2

 

Share